دلنوشته ها

خدایا مرا ببخش!!!!!! به خاطر تمام درهایی که کوبیدم و خانه تو نبود.

تیر 94
1 پست
بهمن 93
4 پست
آذر 93
4 پست
آبان 93
12 پست
مهر 93
8 پست
شهریور 93
7 پست
مرداد 93
20 پست
تیر 93
20 پست
خرداد 93
28 پست